Mentorskap påskyndar prestationen

Mentorskapet är ett effektivt sätt att uppmuntra ditt personliga lärande på. Det påskyndar prestationen och stödjer förändring. Konceptet kan till exempel användas för att lyckas bättre i en roll på jobbet eller växa som ledare.

Processen styrs av deltagarens behov och mål – som också föreslår teman som ska behandlas. Arbetet kräver tid, engagemang och insatser. Mentorn bidrar med erfarenhet, visdom och ett konstruktivt synsätt som stödjer personen.

Arbetssättet består av en dialog kring relevanta teman. Mentorn och deltagaren träffas cirka en gång i månaden, vanligtvis sex till nio gånger totalt. Då utbyter de erfarenheter, idéer och synpunkter. Vid behov kan möten även ske på distans och deltagaren kan också komplettera sina aktiviteter – bland annat genom att läsa böcker och artiklar, göra analyser eller genomföra besök och övningar.

Mentorskapet ger förutom en god handledning även en tydlig struktur. Dialog, andra aktiviteter och återkoppling ger en tydlig ram för att nå deltagarens mål. Med en mentor vid sin sida finns de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas med den personliga tillväxten.

VILL DU VETA MERA?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.