Vi startar diskussioner om utvecklings­aktiviteter

Vid en Timeout samlas ledningsgruppen i ett par dagar för att reflektera, utveckla sitt arbetssätt och stärka sin samsyn. Det är en behövlig tid. En väl fungerande ledningsgrupp tar en Timeout minst var tredje månad.

Under hela processen ställer coachen från LearningMiles många frågor. Vi startar diskussioner om utvecklingsaktiviteter som företaget behöver och ser till att viktiga beslut tas. Som grund har förhandsintervjuer gjorts med alla deltagarna. Därifrån sammanfattas de tankar som framkommit. Intervjuerna kan ge uppslag till teman som bör fokuseras på.

LearningMiles har en tydlig struktur för dagarna. Gruppen får bland annat börja med att formulera vilken roll de har i dag och hur den borde förändras framöver. De får titta på hela sin verksamhet och förtydliga den gemensamma storyn. Vid en Timeout identifieras både bra och dåliga sätt att jobba på och tillsammans hittar vi förbättringsmöjligheter.

Ledningsgruppen brukar även ta fram en plan för hur de kan engagera de andra cheferna på företaget att planera för framtiden. I ett framgångsrikt företag krävs det att alla är med i förändringsarbetet. I det ingår till exempel ett delat ledarskap – som går ut på att fler är skyldiga att delta i utvecklingen av verksamheten.

VILL DU VETA MERA?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.