Lämna mötesrummen för att närma dig kunden i verkligheten

När man jobbat länge i samma bransch kan det vara bra att gå ut och med egna ögon se sanningar som man inte trodde fanns. Vid en safari får du lämna mötesrummen och de traditionella kundundersökningarna för att närma dig kunden i verkligheten. Det är ett sätt att lära sig förstå vad som är viktigt och bekymmersamt i människors liv. Även vad gäller sådant som inte direkt har med din produkt att göra. Denna bredare och djupare insikt är viktig när man vill utveckla sina erbjudanden, men även när man vill hitta något helt nytt.

FÖRUTOM KUNDER KAN MAN ÄVEN GÖRA SAFARIS BLAND DUKTIGA LEDARE ELLER ANDRA AVDELNINGAR I EGNA FÖRETAGET.

Kundsafari är bra för sådana som inte träffar sina kunder så ofta, men lika betydelsefull för personer som träffar dem tätare, till exempel försäljare. En insikt blir ofta att kunden är intresserad av och sysselsatt med något helt annat än vad du tror.

Kundsafari består av tre delar. I startmötet kommer deltagarna överens om frågorna som ska styra safarin. Sedan genomförs arbetet i grupper på tre till fyra personer ute i verkligheten eller på webben. Efter våra observationer samlas vi för att utveckla lösningar till frågorna vi ställt.

Kundsafarin är uppdelad i tre delar:

Under det första mötet utvecklar och kommer Safari-deltagarna överens om frågorna som skall besvaras samt vad som är meningen med hela förändringsprocessen.


Efter första mötet fortsätter Safarin i 3 - 4 personers grupper under 1 - 2 veckor (i tillägg till personernas normala arbetsbörda) eller som ett fokuserat och intensivt en-dags-event.


Den sista delen av Safarin består av analys av Safari-materialet samt förslag till svar på frågorna för att förbättra praxis. Svaren presenteras ledningen och/eller andra experter som är ansvariga för frågan.

VILL DU VETA MERA?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.