Coachning går ut på att stärka och utveckla individen i arbetslivet

Bli en bättre ledare, hitta nya strategier i karriären eller sätt upp nya affärsmål. Coachning går ut på att stärka och utveckla individen vid olika situationer i arbetslivet.

Målet är att inspirera deltagaren att ta i bruk hela sin personliga och professionella potential. Här får den medverkande chansen att upptäcka sina styrkor för att kunna använda dem på ett optimalt sätt. Det kan exempelvis handla om att undanröja hinder och ta sig förbi dem eller om att formulera och nå nya mål. Ofta går arbetet ut på att förändra deltagarens syn på sig själv.

Processen består av minst tre coachningsmöten och kan pågå upp till ett år. Träffarna kan göras öga mot öga eller på distans, till exempel via Skype. Deltagaren bestämmer och funderar själv över vad mötena ska handla om.

Coachen lyssnar, ställer frågor och uppmuntrar till handling. Ofta får den medverkande konkreta uppgifter att jobba med eller fundera på mellan mötena. Genom fokusering och konstruktivt coachande tar individens utveckling fart.