Mentorointi on tehokas tapa edistää henkilökohtaista oppimista

Mentorointi on tehokas tapa edistää henkilökohtaista oppimistasi. Se haastaa ajattelun ja toiminnan muutokseen sekä vahvistaa menestystä johtajana. Mentoroinnin työskentelytapa on omiaan tukemaan onnistumista työssä tai kasvua johtajaksi.

Mentoroitavan tarpeet ja tavoitteet ovat mentoroinnin lähtökohta. Hän ehdottaa mihin asioihin ja kysymyksiin kulloinkin paneudutaan. Yhteistyö vaatii aikaa, sitoutumista ja oppien soveltamista. Mentori tukee tätä kokemuksellaan, ymmärryksellään ja rakentavilla ehdotuksilla.

Dialogi tärkeistä teemoista on mentoroinnin keskeinen työtapa. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa, vähintään kuuden kuukauden ja usein lähes vuoden ajan. Kyse on ajatusten, kokemusten ja näkökulmien jakamisesta. Tarvittaessa myös etäyhteydessä. Lisäksi muut keinot – kuten ammattikirjallisuus, artikkelit, analyysit, harjoitukset ja kohdennetut tutustumisvierailut – inspiroivat ajattelua ja oppimista.

Mentorointiprosessi noudattaa selkeää rakennetta. Dialogi, muut aktiviteetit ja palaute haastavat uusiutumaan. Hyvä mentori lisäksi kannustaa ja antaa eväitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin syntyvät edellytykset onnistumiselle ja henkilökohtaiselle muutokselle.

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.