Kirkastamme johtoryhmän yhteistä näkemystä

Aikalisä kokoaa johtoryhmän 1,5 päiväksi yhteen pohtimaan yrityksen toimintaa, kehittämään työskentelytapoja ja kirkastamaan yhteistä näkemystä.

Ennen Aikalisää LearningMilesin johtamisvalmentaja haastattelee johtoryhmän vetäjää Aikalisän tavoitteista. Tämän jälkeen valmentaja haastattelee puhelimitse kaikki osallistujia, siitä mitkä asiat ovat heidän mielestään erityisesti tärkeitä juuri nyt ja mitä johtoryhmän toimintatapojen kehittämisajatuksia heillä on. Haastatteluissa esille nousseet ajatukset kootaan yhteen ja antavat pohjan valita teemat, johon Aikalisässä keskitytään.

LearningMiles laatii Aikalisää varten ohjelman, jossa edetään aina strategisesta "isosta kuvasta" ja merkityksen kirkastamisesta käytännön toimintaan ja toimintasuunnitelmiin. Aikalisän aikana tunnistetaan sekä hyviä että huonoja työskentelytapoja ja löydetään yhdessä, miten niitä parantaa. Tämä koskee myös johtoryhmän roolia ja yhteisiä työskentelytapoja.

Aikalisä-ohjelmaan voidaan myös lisätä valmentajan esittämä kiteytys tämän hetken johtamisajattelun keskeisistä teemoista. Valmentaja johtaa tämän jälkeen keskustelua keinoista, joilla johtoryhmä voi vahvistaa johtajuutta organisaatiossa.

LearningMilesin valmentajan tehtävä on edistää hyvää vuoropuhelua ja haastaa kaikkia osallistumaan. Koko Aikalisän aikana, valmentaja pitää huolen siitä, että keskustelut johtavat päätöksiin ja selviin suunnitelmiin. Tarpeen vaatiessa huolehdimme myös siitä, että mukana on henkilö joka dokumentoi keskustelut ja päätökset, jolloin kaikki joryn jäsenet voivat osallistua täyspainoisesti Aikalisään.
Aikalisästä vastaa Bo-Magnus Salenius.
bo-magnus.salenius@learningmiles.co

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.