Coaching vahvistaa ja kehittää yksilöä työelämän eri tilanteissa

Kehity paremmaksi esimieheksi, löydä uusia uramahdollisuuksia tai aseta uusia tavoitteita liiketoiminnallesi. Coaching vahvistaa ja kehittää yksilöä työelämän eri tilanteissa.

Tavoitteena on innostaa osallistujaa ottamaan käyttöön henkilökohtaiset ja ammatilliset voimavaransa. Näin hän saa mahdollisuuden löytää vahvuutensa ja sen, kuinka käyttää niitä parhaiten. Se voi tarkoittaa esteiden ylittämistä tai uusien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Usein coaching myös muuttaa osallistujan kuvaa itsestään.

Coachingprosessin lähtökohtana on osallistujan senhetkinen tilanne ja mitä hän on valmis tekemään saavuttaakseen tavoitteensa. Ratkaisevaa ovat osallistujan omat suunnitelmat, valinnat ja motivaatio.

Coachingprosessi kestää enimmillään vuoden. Siihen kuuluu vähintään kolme tapaamista. Ne voidaan järjestää kasvotusten tai etäkohtaamisina, esimerkiksi Skypen avulla. Osallistuja itse päättää, mistä asioista keskustellaan.

Coachi kuuntelee, tekee kysymyksiä ja rohkaisee tarttumaan toimeen. Usein osallistuja saa tarkoituksenmukaisia tehtäviä ja pohdittavaa tapaamisten välille. Tavoitteet ja rakentava coachaus edistävät henkilökohtaista kehittymistä.

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.