Timeout

Ibland är det bra att stanna upp för ett tag – för att veta vart man ska ta vägen sen. Dagens snabba förändringstempo gör det nödvändigare än förr att samla sina tankar. Här är programmet som stärker ledningsgruppens visioner, strategier och ledarskap.

 

 

Vi startar diskussioner om utvecklings­aktiviteter

Vid en Timeout samlas ledningsgruppen i ett par dagar för att reflektera,  utveckla sitt arbetssätt och stärka sin samsyn. Det är en behövlig tid. En väl fungerande ledningsgrupp tar en Timeout minst var tredje månad.

Under hela processen ställer coachen från LearningMiles många frågor. Vi startar diskussioner om utvecklingsaktiviteter som företaget behöver och ser till att viktiga beslut tas. Som grund har förhandsintervjuer gjorts med alla deltagarna. Därifrån sammanfattas de tankar som framkommit. Intervjuerna kan ge uppslag till teman som bör fokuseras på.

LearningMiles har en tydlig struktur för dagarna. Gruppen får bland annat börja med att formulera vilken roll de har i dag och hur den borde förändras framöver. De får titta på hela sin verksamhet och förtydliga den gemensamma storyn. Vid en Timeout identifieras både bra och dåliga sätt att jobba på och tillsammans hittar vi förbättringsmöjligheter.

Ledningsgruppen brukar även ta fram en plan för hur de kan engagera de andra cheferna på företaget att planera för framtiden. I ett framgångsrikt företag krävs det att alla är med i förändringsarbetet. I det ingår till exempel ett delat ledarskap – som går ut på att fler är skyldiga att delta i utvecklingen av verksamheten.

LearningMiles använder sig även av personlighetstester som kan ge ytterligare värdefull information om ledningsgruppen.

Timeoutens process

2-3 dagar

Ledningsgruppsarbete
Förberedelser

Förhandsintervjuer

Steg 1

Att stärka det gemensamma tänket

Steg 2

Att bekanta sig med ledningsgruppens arbetssätt

Steg 3

Ledningsgruppens sätt att leda andra

Resultat

En klarare situationsbild

Kristalliserad målbild

Specificerad handlingsplan

Vill du veta mera?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.