Mentorskap

Från bra till ännu bättre. I dag förväntas specialister och duktiga ledare att ständigt kunna förnya sig själva. Med en mentor vid din sida får du verktygen för att lyckas fullt ut i din arbetsroll.

 

Mentorskap påskyndar prestationen

Mentorskapet är ett effektivt sätt att uppmuntra ditt personliga lärande på. Det påskyndar prestationen och stödjer förändring. Konceptet kan till exempel användas för att lyckas bättre i en roll på jobbet eller växa som ledare.

Processen styrs av deltagarens behov och mål – som också föreslår teman som ska behandlas. Arbetet kräver tid, engagemang och insatser.  Mentorn bidrar med erfarenhet, visdom och ett konstruktivt synsätt som stödjer personen.

Arbetssättet består av en dialog kring relevanta teman. Mentorn och deltagaren träffas cirka en gång i månaden, vanligtvis sex till nio gånger totalt. Då utbyter de erfarenheter, idéer och synpunkter. Vid behov kan möten även ske på distans och deltagaren kan också komplettera sina aktiviteter – bland annat genom att läsa böcker och artiklar, göra analyser eller genomföra besök och övningar.

Mentorskapet ger förutom en god handledning även en tydlig struktur. Dialog, andra aktiviteter och återkoppling ger en tydlig ram för att nå deltagarens mål. Med en mentor vid sin sida finns de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas med den personliga tillväxten.

”Erfarenhet är värdefullt – med en mentor kommer du under ytan. Med hjälp av mentorn hittar du helt nya perspektiv som du inte skulle se ensam. Och som bonus får du en ny god vän!”

Marja Teljamo

Projektchef, Sibbo kommun

Mentorskapens process

Förberedelser:
mål, tema

Mötas och stötas

Dela
Kom överens om
Go/no go

 

Reflektera för att avgöra

Förberedelser:
agenda, tankar

Mötas och lära

Dialog
Dela med sig
Elaborera

 

Reflektera för att lära

Förberedelser

Mötas och lära med mentorn månatligen

Dialog
Dela med sig
Elaborera

 

Idéer just för dig:

läs och studera
utforska
experimentera
möt människor
upplev

Förbered:
? ! + -, so what

Reflektera tillsammans

Dela
Reflektera

Resultat

Lär och förändras

Vill du veta mera?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.