Mediehusets LedarSmedja

LedarSmedjan är ett förändringsprogram om c. 6 månader. Det hjälper ledare att stötta en kultur där medarbetarna tar ansvar för att utveckla sin kompetens och vill stötta varandra och teamet i förändring. LedarSmedjan har utvecklats specifikt utifrån våra erfarenheter av situationen och nuläget i flera nordiska mediehus.

  • Som deltagare i LedarSmedjan börjar du genast förändra arbetssättet i ditt team med konkreta ledaruppdrag från Ledarskapscoachen. Du ser genast hur aktiviteterna påverkar medarbetarna i ditt team.
  • Dina framsteg och insikter presenterar du och jämför med ledarkolleger och coachen i fyra samlingar face-to-face eller online. Med dig hem från varje Smedja har du återkoppling, ny kunskap och nya ledaruppdrag för att bygga vidare på ditt nya ledarskap.
  • Under hela programtiden har du stöd och bollplank från Ledarskapscoachen samt ett digitalt stöd i webbappen TalentMiles.
  • LedarSmedjan kan genomföras både som en Smedja för ditt eget företag eller du kan delta i en Smedja med deltagare från flera företag.

Jag är intresserad av att ordna en LedarSmedja i mitt företag

Jag är intresserad av att delta i en LedarSmedja för deltagare från flera företag

Do you want to know more?

Contact us

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.