Kundsafari

Målgruppsanalyser, marknadsrapporter och kundundersökningar i all ära. Men under en safari kommer du så mycket närmare dina kunder. Här är konceptet som tar dig direkt till deras värld för att observera och förstå.

 

Lämna mötesrummen för att närma dig kunden i verkligheten

När man jobbat länge i samma bransch kan det vara bra att gå ut och med egna ögon se sanningar som man inte trodde fanns. Vid en safari får du lämna mötesrummen och de traditionella kundundersökningarna för att närma dig kunden i verkligheten. Det är ett sätt att lära sig förstå vad som är viktigt och bekymmersamt i människors liv. Även vad gäller sådant som inte direkt har med din produkt att göra. Denna bredare och djupare insikt är viktig när man vill utveckla sina erbjudanden, men även när man vill hitta något helt nytt.

Kundsafari är bra för sådana som inte träffar sina kunder så ofta, men lika betydelsefull för personer som träffar dem tätare, till exempel försäljare. En insikt blir ofta att kunden är intresserad av och sysselsatt med något helt annat än vad du tror.

Kundsafari består av tre delar. I startmötet kommer deltagarna överens om frågorna som ska styra safarin. Sedan genomförs arbetet i grupper på tre till fyra personer ute i verkligheten eller på webben. Efter våra observationer samlas vi för att utveckla lösningar till frågorna vi ställt.

Förutom kunder kan man även göra safaris bland duktiga ledare eller andra avdelningar i det egna företaget.

Lärsafarins process

Frågor

Vi formar frågorna som styr Safarin

Kundsafari planeras

Kundmöten

Vi ger oss ut bland kunder

Hur lever kunden, vad har hon för bekymmer?

Fältarbete och / eller internetstudier

Presentation

Vi tömmer våra ryggsäckar

Vi jobbar fram svaren och presenterar dem

Vill du veta mera?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.