Framtidsverkstaden

Glöm gamla invanda tankemönster. Nu är det dags att tänka nytt. Både för din egen och företagets skull. Framtidsverkstaden är ett unikt program för utveckling – där affärer, företagskultur och personlig kompetens får växa sida vid sida. Processen gör erfarna ännu bättre och proffs ännu proffsigare. Vi vet allt om hur lärande och utveckling fungerar.

 

Det är tillsammans som vi skapar kunskap

En Framtidsverkstad pågår i två till tre dagar och involverar 15 till 25 personer från företaget samtidigt. Det är tillsammans som vi skapar kunskap. Det har mångårig erfarenhet lärt oss och forskning bevisat. Vi jobbar med kundens akuta frågor och söker svar gemensamt. Med oss utvecklas en företagskultur som bygger på engagemang och medskapande.

I Framtidsverkstaden hjälps de anställda åt för att utvecklas både som grupp och individuellt. Riktig förändring sker när många människor ser, känner och förstår samma saker.

I April 2014 tilldelades den svenska mediakoncernen MittMedia det prestigefulla priset ”INMA Global Innovation Award” (bäst i Europa) för sitt arbete med Framtidsverkstads konceptet.

Framtidsverkstaden är mycket resultatinriktad. Vi på LearningMiles är måna om att arbetet tar dig och ditt företag till nya höjder. Nu får ni chans att ställa riktiga frågor och få riktiga svar. Konceptet tar dig bort från gamla sanningar och vanor. Du har en bild av hur världen fungerar. Men här är det tid att rymma från den och din arbetsplats. Vi ger oss ut på safaris i verkligheten – där får du själv uppleva hur dina kunder tänker, känner och agerar. Resultaten blir slagkraftiga och leder till innovativa idéer.

Framtiden är en spännande plats. Kom och bygg den med oss.

Framtidsverkstäderna är ett smart koncept, för det kombinerar skapandet av en ny strategi med själva förankringen av nya arbetssätt bland medarbetarna. Speciellt hos oss, som har många olika yrkesgrupper och verksamhet på många olika orter, har det varit avgörande att sudda ut tidigare gränser och tillsammans hugga tag i de riktigt tuffa utmaningarna. Ju mer konkret man kan vara desto bättre. Och åtminstone i våra verkstäder har vi varit mycket konkreta. 

Jens Berg

KSF Media / Chefredaktör Hufvudstadsbladet

Framtidsverkstaden kändes som en nystart för en trött ledningsgrupp. Nu gäller det bara att ta vara på – och framför allt släppa fram – alla aktiva, kreativa människor som finns i vår organisation. ”Just do it!”

Camilla Berggren

HSS Media /Chefredaktör Vasabladet

Framtidsverkstadens process

Start - dag 1
Fråga
  • Frågor som skall besvaras
  • Referensram och verktyg
  • Vi hittar kärnfrågan

Dag 2

Safari

Ute i verkligheten

  • observation
  • intervjuer
  • simulering
  • informationssökning

Vi formulerar svar

Vi utarbetar förslag till handlingsplan

Dag 3

Presentation

Vi färdigställer presentationen

Presentation

  • svar
  • förslag till handlingsplan

Dialog

Vill du veta mera?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.