Coachning

Ensam är inte alltid stark. I bland kan det behövas en hjälpande hand på vägen. Med personlig coachning väcks din fulla potential till liv.

 

Coachning går ut på att stärka och utveckla individen i arbetslivet

Bli en bättre ledare, hitta nya strategier i karriären eller sätt upp nya affärsmål. Coachning går ut på att stärka och utveckla individen vid olika situationer i arbetslivet.

Målet är att inspirera deltagaren att ta i bruk hela sin personliga och professionella potential. Här får den medverkande chansen att upptäcka sina styrkor för att kunna använda dem på ett optimalt sätt. Det kan exempelvis handla om att undanröja hinder och ta sig förbi dem eller om att formulera och nå nya mål. Ofta går arbetet ut på att förändra deltagarens syn på sig själv.

Coachning koncentrerar sig på var deltagaren är för tillfället och vad hon eller han är redo att göra för att nå sina mål. Hur väl målen nås beror bland annat på personens intentioner, val och drivkraft.

 

Processen består av minst tre coachningsmöten och kan pågå upp till ett år. Träffarna kan göras öga mot öga eller på distans, till exempel via Skype. Deltagaren bestämmer och funderar själv över vad mötena ska handla om.

Coachen lyssnar, ställer frågor och uppmuntrar till handling. Ofta får den medverkande konkreta uppgifter att jobba med eller fundera på mellan mötena. Genom fokusering och konstruktivt coachande tar individens utveckling fart.

Den coachande ledarskapsutbildningen var en givande lösning då den gav bra verktyg för att arbeta med delat ledarskap och ledarskap i skolan. Den personliga coachningen bekräftade vad ledarskap handlar om och den personliga erfarenheten av att lyckas ger mod och motivation att pröva det själv.

Tiina Luomanen

Biträdande rektor, Sipoonlahden koulu, Sibbo kommun

Coachingens processbeskrivning

Förberedelser

Förhandsuppgifter

Läsmaterial

Möjliga ämnen för coachning

Första mötet

Face to face

Lära känna varandra

Orienterande diskussion

Att komma överens om mål

Start

Möten

Face to face

Skype

Telefon

Bestämt antal möten

Resultat

Nytt tänk

Nytt sätt att arbeta

Vill du veta mera?

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande ifall du har några frågor.