Opinmaili

Itsensä kehittäminen ja uudistaminen on meille entistä tärkeämpää – niin kotona, vapaa-ajalla kuin työelämässä. Yhä useammat haluavat hallita paremmin omaa tilannettaan, ja työstä on tullut oman kehittymisen ja itsensä uudistamisen väline. Organisaation kehitys riippuu enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

 Työstä on tullut oman kehittymisen ja itsensä uudistamisen väline

Perinteisessä kehittämisessä ihmiset kootaan yhteen ja heille opetetaan kaikille samoja asioita. Paljon potentiaalia sisältyy kuitenkin myös yksilöiden kanssa työskentelyyn. Näiden tapojen välillä ei ole mitään ristiriitaa. Jotta kehitymme ja ymmärrämme kokemuksiamme ja oivalluksiamme paremmin, tarvitsemme vuoropuhelua muiden kanssa.

Opinmaili on henkilökohtainen oppimispolku, joka kestää kuudesta kahteentoista kuukautta. Siihen voi valita niin monta oppimiskokemusta kuin ehtii oman aikataulunsa mukaan suorittaa. Opinmailiin voi kuulua esimerkiksi osaamistestejä, joiden avulla osallistujat oppivat lisää muutosprosesseista, johtajuudesta ja asiakastyöstä. Siihen voi myös kuulua henkilökohtaisia safareita; innostavia tapaamisia kasvokkain. Opinmailiin voi kuulua myös oppimistapahtumien johtamista, kollegoiden varjostamista ja palautteen hakemista omista työskentely- ja ajattelutavoistaan.

Monet kokevat, että työkiireiden takia itsensä kehittämiselle ei jää aikaa. Kuitenkin samalla uskotaan, että työn tekeminen sinänsä kehittää ihmistä riittävästi. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että tarvitaan sekä aikaa pohtia asioita että oppimiskokemuksia. Opinmaili antaa tietoa siitä, miten pystyt jatkuvasti kehittymään

Kaasu pohjaan ja henkilökohtainen kehitys vauhtiin!

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.