Mentorointi

Kehity hyvästä aina paremmaksi. Asiantuntijoiden ja hyvien johtajien odotetaan jatkuvasti kehittyvän ja oppivan uutta. Mentorointi auttaa sinua onnistumaan ja uudistumaan työssäsi.

 

Mentorointi on tehokas tapa edistää henkilökohtaista oppimista

Mentorointi on tehokas tapa edistää henkilökohtaista oppimistasi. Se haastaa ajattelun ja toiminnan muutokseen sekä vahvistaa menestystä johtajana. Mentoroinnin työskentelytapa on omiaan tukemaan onnistumista työssä tai kasvua johtajaksi.

Mentoroitavan tarpeet ja tavoitteet ovat mentoroinnin lähtökohta. Hän ehdottaa mihin asioihin ja kysymyksiin kulloinkin paneudutaan. Yhteistyö vaatii aikaa, sitoutumista ja oppien soveltamista. Mentori tukee tätä kokemuksellaan, ymmärryksellään ja rakentavilla ehdotuksilla.

Dialogi tärkeistä teemoista on mentoroinnin keskeinen työtapa. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa, vähintään kuuden kuukauden ja usein lähes vuoden ajan. Kyse on ajatusten, kokemusten ja näkökulmien jakamisesta. Tarvittaessa myös etäyhteydessä. Lisäksi muut keinot – kuten ammattikirjallisuus, artikkelit, analyysit, harjoitukset ja kohdennetut tutustumisvierailut – inspiroivat ajattelua ja oppimista.

Mentorointiprosessi noudattaa selkeää rakennetta. Dialogi, muut aktiviteetit ja palaute haastavat uusiutumaan. Hyvä mentori lisäksi kannustaa ja antaa eväitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin syntyvät edellytykset onnistumiselle ja henkilökohtaiselle muutokselle.

”Kokemus on arvokasta – mentoroinnilla päästään pintaa syvemmälle. Mentorin kanssa asioihin löytyy aivan uusia näkökulmia, joita ei itse ole tullut edes ajatelleeksi. Ja kaiken hyvän päälle saattaa saada myös uuden hyvän ystävän”

Marja Teljamo

Projektipäällikkö, Sipoon kunta

Mentoroinnin prosessi

Valmistaudu:
tavoite, teemat

Tutustu ja päätä sitten

Keskustelu
Lähtökohdat
Käytännöt

Jatko kyllä/ei

Valmistaudu:
agenda, ajatukset

Tapaa mentori kuukausittain

Dialogi
Pohdinnat

Reflektointi

Valitse ja toteuta: räätälöidyt oppimiskeinot

Laajenna näkökulmaasi ja artikkelit

Kirjat
Harjoitukset
Tapaamiset
Vierailut

 

Valmistaudu: opit, uudet ajatukset

Arvioi lopuksi mentorin kanssa

Dialogi
Reflektointi
Arviointi

Muutos ja opit käytössä

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.