Coaching

Ei ole aina helppoa olla yksin. Matkan varrella toisen tuki on ajoittain tarpeen. Coaching auttaa sinua oppimaan ja hyödyntämään vahvuuksiasi.

 

Coaching vahvistaa ja kehittää yksilöä työelämän eri tilanteissa

Kehity paremmaksi esimieheksi, löydä uusia uramahdollisuuksia tai aseta uusia tavoitteita liiketoiminnallesi. Coaching vahvistaa ja kehittää yksilöä työelämän eri tilanteissa.

Tavoitteena on innostaa osallistujaa ottamaan käyttöön henkilökohtaiset ja ammatilliset voimavaransa. Näin hän saa mahdollisuuden löytää vahvuutensa ja sen, kuinka käyttää niitä parhaiten. Se voi tarkoittaa esteiden ylittämistä tai uusien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Usein coaching myös muuttaa osallistujan kuvaa itsestään.

Coachingprosessin lähtökohtana on osallistujan senhetkinen tilanne ja mitä hän on valmis tekemään saavuttaakseen tavoitteensa. Ratkaisevaa ovat osallistujan omat suunnitelmat, valinnat ja motivaatio.

Coachingprosessi  kestää enimmillään vuoden. Siihen kuuluu vähintään kolme tapaamista. Ne voidaan järjestää kasvotusten tai etäkohtaamisina, esimerkiksi Skypen avulla. Osallistuja itse päättää, mistä asioista keskustellaan.

Coachi kuuntelee, tekee kysymyksiä ja rohkaisee tarttumaan toimeen. Usein osallistuja saa tarkoituksenmukaisia tehtäviä ja pohdittavaa tapaamisten välille. Tavoitteet ja rakentava coachaus edistävät henkilökohtaista kehittymistä.

Valmentava esimiestyö- koulutus oli antoisa kokonaisuus, josta sai hyviä eväitä jaetun johtajuuden mallin toteuttamiseen ja periaatteisiin mm. oppilaitosjohtamisen näkökulmasta. Henkilökohtaiset coachaukset vahvistivat käsitystä siitä, mistä valmentavassa esimiestyössä on kysymys. Oma kokemus jonkun asian onnistumisesta antaa rohkeutta ja motivaatiota kokeilla sitä itsekin.

Tiina Luomanen

Apulaisrehtori, Sipoonlahden koulu, Sipoon kunta

Prosessi

Alkuvalmistelut

Tehtävät

Lukumateriaali

Mahdolliset aiheet

1. tapaaminen

Face to face

Tutustuminen

Orientoiva keskustelu

Tavoitteista sopiminen

Käynnistäminen

Tapaamiset

Sessioita sovittu määrä

Face to face/ Skype / Puhelimitse

Lopputulos

Muutos ajattelussa

Muutos toiminnassa

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.