Aikalisä

Joskus on hyvä pysähtyä hetkeksi – tietääkseen, minne on menossa. Maailman muuttuessa omien ajatustensa kokoaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Aikalisän avulla johtoryhmä voi vahvistaa visioitaan, strategioitaan ja johtajuuttaan.

 

 

Kirkastamme johtoryhmän yhteistä näkemystä

Aikalisä kokoaa johtoryhmän muutamaksi päiväksi yhteen pohtimaan yrityksen toimintaa, kehittämään työskentelytapoja ja kirkastamaan yhteistä näkemystä. Päivät antavat osallistujille paljon. Hyvin toimiva johtoryhmä ottaa aikalisän vähintään joka kolmas kuukausi.

LearningMilesin valmentaja esittää kysymyksiä koko prosessin ajan. Aluksi pohditaan, mitä yrityksen tulisi toiminnassaan kehittää. Pidämme huolen, että tärkeitä päätöksiä tehdään. Kaikki osallistujat haastatellaan etukäteen, mikä muodostaa työskentelyn perustan. Haastatteluissa esille nousseet ajatukset kootaan yhteen ja esiin voi nousta myös teema, johon työskentelyssä keskitytään.

LearningMiles on laatinut päiviä varten selkeän ohjelman. Aluksi ryhmä miettii, mikä sen rooli on tällä hetkellä ja miten sitä tulisi kehittää. Osallistujat tarkastelevat koko yrityksen toimintaa ja selkeyttävät yhteistä tarinaa. Aikalisän aikana tunnistetaan sekä hyviä että huonoja työskentelytapoja ja löydetään yhdessä kehittämiskohteita.

Yleensä johtoryhmä laatii myös suunnitelman, jonka tavoitteena on innostaa yrityksen muuta johtoa tulevaisuuden strategiseen suunnitteluun. Menestyvässä yrityksessä jokaisen tulee osallistua muutostyöhön. Siihen kuuluu muun muassa jaettu johtajuus – mikä tarkoittaa sitä, että jokainen on mukana toiminnan kehittämisessä.

LearningMiles käyttää myös persoonallisuustestejä, jotka voivat antaa tärkeää tietoa johtoryhmästä.

Aikalisän prosessi

2-3 päivää

Johtoryhmän työskentely
Alkuvalmistelut

Etukäteen tehtävät haastattelut

1

Yhteisen näkemyksen vahvistaminen

2

Johtoryhmän työskentelytapoihin perehtyminen

3

Johtoryhmän tapa johtaa muita

Lopputulos

Selkeytynyt tilannekuva

Kiteytynyt tahtotila

Täsmennetty toimintasuunnitelma

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.